link top 1
 

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA - GDPR

 

Opće informacije

 

Obrt Nada sa sjedištem u Zagrebu, Vukomerec 26, OIB: 06272433398,

kao voditelj obrade osobnih podataka, ovime utvrđuje opća pravila postupanja u vezi obrade osobnih

podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima obrta, kao i važećim propisima, uključujući i

Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca

u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage

Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka. Obrt Nada obrađuje osobne podatke ispitanika

poštujući sve relevantne propise, primjenjujući načela i uvjete obrade osobnih podataka utvrđenih

Uredbom. Obrt Nada obrađuje podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih

podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja

ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih mjera.

 

Prikupljanje podataka

 

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo uključuju:

 

·        Vaše ime, prezime, e–adresu, telefonski broj i kućnu adresu, osobni identifikacijski broj, identifikacijski broj osobne iskaznice ili putovnice

·        Kopirana, skenirana ili fotografirana osobna iskaznica ili putovnica i datum rođenja mogu  prikupljati u svrhu identifikacije, bilo na zahtjev vozača dostavnog vozila ili mailom. Biometrijski podatci (kao što je fotografija lica) iz osobnih iskaznica ili putovnica nikada se neće pohraniti niti obrađivati. Može vam se uskratiti usluga (npr. isporuka pošiljke ako ne dostavite osobnu iskaznicu ili putovnicu).

·        Broj bankovnog računa može se prikupiti u svrhu prenošenja novca prilikom povratka sredstava na isti.

·        Informacije o vašem poslodavcu mogu se prikupljati na dobrovoljnoj osnovi ako odaberete da se vaša pošiljka isporuči na vaše radno mjesto.

·        Podatci o kućanstvu, uključujući podatke o članovima kućanstva i posebne zahtjeve koji se odnose na isporuke na privatne adrese, zapažanja o vašim preferencijama usluga (uključujući uručivanje pošiljaka članovima kućanstva ako je to dopušteno).

·        Uvijek možete odabrati koje nam osobne podatke (ako postoje) želite pružiti. Međutim, ako odlučite ne pružiti određene pojedinosti, to može utjecati na neke od vaših transakcija s nama ili vam usluge mogu biti odbijene.

Svrhe obrade

 

Vaše podatke koristimo u sljedeće svrhe:

 

1. Informacije o dostavi - Koristimo vaše osobne podatke kako bismo dovršili i upravljali vašim zahtjevima dostave ili zahtjevima druge strane koja sudjeluje u procesu dostave koji uključuje dostavljača, primatelja pošiljke, primatelja uplate i naših kooperanata koji mogu proizići iz korištenja naših mrežnih ili izvanmrežnih usluga.

 

 

2. Recenzije korisnika - Možemo koristiti vaše podatke kako bismo vam e–poštom poslali pozivnicu za pisanje recenzije korisnika nakon što vam pružimo uslugu. To može pomoći ostalim korisnicima da odaberu uslugu koja im najbolje odgovara. Ako pošaljete recenziju korisnika, ona će se možda objaviti na našoj internetskoj stranici.

 

3. Marketinške aktivnosti - Vaše podatke koristimo i u marketinške svrhe, u onoj mjeri u kojoj zakon to dopušta. Kada koristimo vaše osobne podatke u izravne marketinške svrhe (npr. komercijalna glasila i marketinške obavijesti o novim proizvodima i uslugama ili drugim ponudama za koje smatramo da će vas zanimati), uključujemo poveznicu za odjavu od primanja istih ako ne želite da vam ih nastavimo slati.

 

4. Ostale komunikacije Ovisno o podatcima koje ste nam dali, možemo vas kontaktirati e–poštom, poštom, telefonom ili SMS–om. Može postojati nekoliko razloga za to.

 

A. Po potrebi ćemo preuzeti i odgovarati na vaše zahtjeve.

 

B. Ako niste dovršili zahtjev za dostavu ili vam pošiljka nije isporučena, možemo vam poslati e–poruku ili vam poslati SMS kao podsjetnik za nastavak zahtjeva za dostavom, a posebice e–poruku ako dođe do iznimke za dostavu (npr. pošiljka je poslana na pogrešnu adresu, primatelj je bio odsutan ili slični događaji). Vjerujemo da vam je ta dodatna usluga korisna jer vam omogućuje da nastavite s korištenjem usluge bez potrebe da ponovno tražite statuse isporuke u vašoj osobnoj dokumentaciji.

 

5. Sigurnost, otkrivanje prijevare i sprečavanje Koristimo informacije koje mogu uključivati osobne podatke kako bismo spriječili prijevaru i druge ilegalne ili nedopuštene aktivnosti. Također koristimo ove informacije za istragu i otkrivanje prijevare. Možemo koristiti osobne podatke za procjenu rizika i sigurnosne svrhe, uključujući autentikaciju korisnika. U tu se svrhu osobni podatci mogu dijeliti s trećim stranama kao što su tijela kaznenog progona, a sve u skladu s važećim zakonima i vanjskim savjetnicima.

 

6. Pravne svrhe i usklađenost U određenim su nam slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.

 

Ako za obradu osobnih podataka koristimo automatske načine, što za posljedicu ima pravne učinke ili bitno utječe na vas, koristit ćemo razumne mjere kako bismo zaštitili vaša prava i slobode, uključujući i pravo na ljudsku intervenciju.

Nikada nećemo obrađivati osobne podatke u automatskom odlučivanju koje bi vas stavilo u podređeni položaj naspram drugih privatnih osoba.

 

Pravni temelji

 

S obzirom na svrhe 1 i 2, oslanjamo se na provođenje ugovora: Korištenje vaših podataka može biti potrebno za provođenje ugovora koji ste vi ili druga strana sklopili s nama za pružanje usluga dostave. Primjerice, ako koristite naše usluge kako biste naručili dostavu na mreži ili izvan mreže, koristit ćemo vaše podatke kako bismo ispunili svoju obvezu provođenja i upravljanja tom uslugom u okviru ugovora koji smo s vama sklopili. Ako nema posebnog ugovora, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja.

 

S obzirom na svrhe 3-6, oslanjamo se na legitimne interese: Koristimo vaše podatke u svoje legitimne svrhe, kao što su pružanje najboljeg odgovarajućeg sadržaja za stranicu, e–poruke i glasila, za poboljšanje i promoviranje naših proizvoda i usluga te sadržaja na našoj internetskoj stranici, administrativne svrhe, otkrivanje prijevare i pravne svrhe. Prilikom korištenja osobnih podataka u naše legitimne svrhe, u svrhu zaštite vaših podataka uvijek ćemo prednost dati vašim pravima i interesima u odnosu na naša prava i interese.

 

S obzirom na svrhu 6., također se, kako je već primjenjivo, oslanjamo na našu obvezu pridržavanja važećih zakona.

 

Ako je to propisano važećim zakonom, zatražit ćemo vašu privolu prije obrađivanja vaših osobnih podataka u izravne marketinške svrhe.

 

Ako je to propisano važećim zakonom, zatražit ćemo vašu privolu. U svakom trenutku možete povući svoju privolu tako da nas kontaktirate na bilo koju od adresa navedenih na kraju ove Izjave o privatnosti.

 

Ako se želite usprotiviti obradi podataka navedenoj pod 3-6 , molimo, kontaktirajte prigovorigdpr@eastex.hr

 

 

Dijeljenje podataka

 

Dijelimo vaše podatke s našim kooperantima koji uključuju prijevozničke usluge dostave samo za potrebe obrade pošiljke od prihvata do dostave i svih popratnih aktivnosti koje bi to moglo podrazumijevati . Ne prodajemo niti iznajmljujemo vaše podatke.

 

Nadležna tijela

 

Osobne podatke otkrivamo tijelima kaznenog progona i drugim vladinim tijelima ako je to određeno zakonom ili je strogo nužno za sprječavanje, otkrivanje ili progon kaznenih djela i prijevare.

 

 

 

 

Sigurnost

 

Sve naše poslovne svrhe primjenjujemo razumne mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa i zloupotrebe informacija, uključujući i osobne podatke. Za zaštitu i čuvanje informacija te osobnih podataka koristimo odgovarajuće poslovne sustave i postupke. Također koristimo sigurnosne postupke te tehnička i fizička ograničenja pristupa i korištenja osobnih podataka na našim serverima. Pristup osobnim podatcima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju u poslovne svrhe.

 

 

Zadržavanje podataka

 

Zadržat ćemo vaše podatke, koji mogu uključivati i osobne podatke, ako smatramo potrebnim kako bismo vam pružili uslugu, djelovali u skladu s primjenjivim zakonima, rješavali sporove s bilo kojom strankom i kako bismo osigurali redovito poslovanje te otkrili i spriječili prijevare ili druge nelegalne radnje.

 

Svi osobni podatci koje zadržavamo bit će obrađeni u skladu s ovom Izjavom o privatnosti. Ako imate pitanja o specifičnom razdoblju zadržavanja određenih vrsta osobnih podataka o vama koje obrađujemo, molimo, kontaktirajte nas na kontakte navedene u nastavku.

 

Čuvamo sve e–poruke trajno ili najmanje 11 godina jer mogu sadržavati informacije vezane uz pružanje usluga koje bi mogle biti važne za porez i moraju biti predočene poreznim tijelima u Republici Hrvatskoj. E–pošta je službeni oblik komunikacije i svaki zahtjev za ispravkom, brisanjem ili izmjenom podataka u e–porukama koji bi mogao uzrokovati nepobitne porezne rizike bit će automatski odbijen.

 

 

Vaše mogućnosti i prava

 

Želimo da imate kontrolu nad načinom na koji koristimo vaše osobne podatke. To možete učiniti na sljedeće načine:

 

·        Možete od nas zatražiti kopiju osobnih podataka koje o vama čuvamo

·        Možete nas obavijestiti o promjenama vaših osobnih podataka ili od nas zatražiti da ispravimo osobne podatke koje o vama čuvamo u određenim situacijama

·        Možete od nas zatražiti da izbrišemo ili blokiramo ili ograničimo obradu osobnih podataka koje o vama čuvamo ili uputiti pritužbu na način na koji koristimo vaše osobne podatke

·        U određenim situacijama od nas također možete zatražiti da osobne podatke koje ste nam dali pošaljemo trećoj strani.

·        U slučaju kada upotrebljavamo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, imate pravo u bilo kojem trenutku povući tu privolu u skladu s primjenjivim zakonom. Nadalje, u slučaju da obrađujemo vaše osobne podatke na temelju zakonitog ili javnog interesa, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti pritužbu na korištenje vaših osobnih podataka u skladu s primjenjivim zakonom.

 

 

Pouzdajemo se u vas da ćete se pobrinuti da vaši osobni podatci budu potpuni, točni i ažurirani. Molimo, odmah nas obavijestite o izmjenama ili nepravilnostima vaših osobnih podataka tako što ćete nas kontaktirati na info@eastex.hr.  Obradit ćemo vaš zahtjev u skladu s primjenjivim zakonima.

 

 

Pitanja ili pritužbe

 

Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neka od prava koja imate u skladu s ovom obavijesti, slobodno nas kontaktirajte na prigovorigdpr@eastex.hr. U slučaju pitanja ili pritužbi također možete kontaktirati lokalno tijelo zaduženo za zaštitu podatka.

 

Izmjene Obavijesti

 

S obzirom na to da se naše poslovanje neprestano mijenja, povremeno se može promijeniti i ova Izjava o privatnosti. Ako želite pregledati izmjene koje se povremeno unesu u ovu Izjavu o privatnosti, preporučujemo vam da otvorite Izjavu o privatnosti i pregledate izmjene. Ako unesemo značajne izmjene ili izmjene koje će imati utjecaj na vas (npr. započnemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhe koje nisu prethodno navedene), kontaktirat ćemo vas prije početka primjene tog postupka.

ŠTO VAM JE BITNIJE, CIJENA ILI POUZDANOST ?E-MAIL LISTA:

Za  primanje novosti  vezanih uz našu ponudu unesite Vaš E-mail:

  
 
DODATAK ZA GORIVO
dodatak za gorivo za

5.mjesec je ........ +5%
Rent a kurir


ZATRPANI POSLOM ?

NEMATE VREMENA IZAĆI IZ UREDA ?

Uz veoma povoljne cijene u mogućnosti smo umjesto Vas odlaziti u:

   - Vaš poštanski ured
   - FINU
   - banku
   - HZZO
   - mirovinsko
   - vršiti povrat dokumenata,

   i drugo ...

Isporuke je moguće vršiti i u dogovorena vremena na tjednoj ili dnevnoj bazi.


Za ponudu prilagođenoj Vašim potrebama slobodno nas kontaktirajte na naše kontakt podatke:

01 2370 349 ili info@eastex.hr

Radujemo se Vašem pozivu !

Vaš EAST express.